Welkom bij Obs Meester Vegter

Wij zien het onderwijs als een verlengstuk van de opvoeding thuis, waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met ‘t feit dat elk kind uniek is. We proberen met ons onderwijs aan te sluiten bij de aanleg, ontwikkeling en de mogelijkheden van het kind.

We vinden het belangrijk dat kinderen hun eigen mening kunnen vormen. Door o.a. regelmatig kringgesprekken te houden, waarin zij hun kennis en achtergrond gebruiken, leren we de kinderen naar elkaar te luisteren en zich kritisch op te stellen, zodat ze op den duur in staat zullen zijn zelf goede keuzen te maken.

Brede ontwikkeling

Bij uitvallers zorgen wij er voor, dat met onderwijs op maat of op eigen niveau ook zo’n kind tot zijn recht komt. Onze school probeert een sfeer te scheppen, waarin ieder kind zich geaccepteerd voelt, los van zijn uiterlijk, taal en culturele achtergrond.

Ieder kind heeft recht op een plek waar:

  • het zich thuis voelt
  • het zich veilig voelt
  • het zich optimaal kan ontwikkelen
  • het met veel plezier naar toe gaat

 

© 2019 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden