Algemene informatie

OBS Meester Vegter
Bargermeerweg 113
7811 LD Emmen
0591-659842
www.obs-mr-vegter.nl

Bevoegd gezag
Openbaar Onderwijs Emmen
Voorzitter College van Bestuur   
drs. E.J. (Erik) Vredeveld 
Smedingeslag 1a
7824 HK  Emmen

Secretariaat: secretariaat@oo-emmen.nl

Leerplicht
De leerplicht wordt voor Openbaar Onderwijs Emmen uitgevoerd door Menso N.V.
Contactgegevens Menso: tel.nr. 0800-1801/ info@menso-emmen.nl

Inspecteur
Inspectie voor het Onderwijs
www.onderwijsinspectie.nl
Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111
 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden