BAS - Bouwen aan een Adaptieve School


Bij BAS (adaptief onderwijs) houden we rekening met de verschillen die er bestaan tussen kinderen. Verschillen in talent, tempo en temperament (gedrag). Ons onderwijs richten wij zo in zodat er duidelijkheid ontstaat over de manier waarop leerkrachten de leerlingen op systematische wijze instructie geven, hulp bieden en emotioneel en sociaal laten ontwikkelen.

In het BAS-project staan de volgende vragen centraal:

Wat kan de school doen om de doeltreffendheid van het onderwijsproces te verbeteren? = effectiviteit
Hoe kan de school beter omgaan met verschillen in de groep? = differentiatie
Op welke manier kan die differentiatie worden georganiseerd? = organisatie
Hoe kunnen kinderen zelf actief betrokken worden bij het onderwijs? = zelfsturing 1423664383_bas.png
 

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden