BAS - Bouwen aan een Adaptieve School


Bij BAS (adaptief onderwijs) houden we rekening met de verschillen die er bestaan tussen kinderen. Verschillen in talent, tempo en temperament (gedrag). Ons onderwijs richten wij zo in zodat er duidelijkheid ontstaat over de manier waarop leerkrachten de leerlingen op systematische wijze instructie geven, hulp bieden en emotioneel en sociaal laten ontwikkelen.

Wat is adaptief : In het BAS-project staan de volgende vragen centraal: ï‚·
Wat kan de school doen om de doeltreffendheid van het onderwijsproces te verbeteren? (effectiviteit). ï‚·
Hoe kan de school beter omgaan met verschillen in de groep? (differentiatie). ï‚·
Op welke manier kan die differentiatie worden georganiseerd? (organisatie). ï‚·
Hoe kunnen kinderen zelf actief betrokken worden bij het onderwijs? (zelfsturing).

Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden zijn 7 samenhangende ontwikkelingslijnen geconstrueerd.

 1423664383_bas.png
 

© 2020 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden