Voorschool

Voorschool Meester Vegter 
Stichting Peuterwerk

  • groot speelterrein
  • persoonlijke aandacht
  • kleinschalig

Op de Voorschool kunnen kinderen van 2,5 tot 4 jaar spelen met leeftijdsgenootjes en genieten van leuke activiteiten.

Gedurende 10 uur per week verdeeld over 3 dagdelen in de week kunnen de peuters deelnemen in een groep
van maximaal 16 peuters. Kinderen leren samen met hun leeftijdgenootjes, al spelend, vaardigheden die zij
nodig hebben voor een goede start op de basisschool. Er wordt nauw samengewerkt met de leerkracht van groep 1-2. 
Het jaarprogramma wordt op elkaar afgestemd waardoor de overgang naar de basisschool makkelijker verloopt.

Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Peuterwerk: https://www.stichtingpeuterwerk.nl
 

Een dag op de Voorschool
We starten de dag op de Voorschool in de kring met de dagopening. We gaan namen lezen, voorlezen,
zingen en gesprekjes voeren. Daarna mogen de peuters kiezen in welke hoek ze willen spelen,
de bouwhoek, huishoek, etc. Als het mooi weer is, zijn we ook vaak buiten.
Fruit eten en iets drinken doen we gezamenlijk aan tafel.
Vervolgens hebben we een knutselactiviteit of doen we een activiteit die past bij het thema.
We sluiten de dag altijd af in de kring. 

Ieder dagdeel mag er een peuter het hulpje van de juf zijn. Hij/zij mag dan de tasjes uitdelen,
ouders binnen roepen en de juf helpen als ze dat leuk vinden.

Ieder dagdeel maken we een dagverslag, die krijgen alle ouders via de groepsapp.

Puk en Ko 
Op Voorschool Meester Vegter werken we met het programma Puk en Ko. 

Samenwerking
We hebben een fijne samenwerking met de school. Daar waar mogelijk sluiten wij als
Voorschool zoveel mogelijk aan bij de kleuters. Bijvoorbeeld samen spelen, elkaar voorlezen, vieringen, etc.

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen.

Openingstijden


maandagochtend:
08.30 - 11.50 uur

woensdagochtend:
08.30 - 11.50 uur

donderdagochtend:
08.30 - 11.50 uur

© 2020 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden