Peuteropvang (voorschool)

Voorschool Meester Vegter 

  • groot speelterrein
  • persoonlijke aandacht
  • kleinschalig

Op de Voorschool kunnen kinderen van 2,5 tot 4 jaar spelen met leeftijdsgenootjes en genieten van leuke activiteiten.

Gedurende 16 uur per week verdeeld over 4 dagdelen in de week kunnen de peuters deelnemen in een groep
van maximaal 16 peuters. Kinderen leren samen met hun leeftijdgenootjes, al spelend, vaardigheden die zij
nodig hebben voor een goede start op de basisschool. Er wordt nauw samengewerkt met de leerkracht van groep 1-2. 
Het jaarprogramma wordt op elkaar afgestemd waardoor de overgang naar de basisschool makkelijker verloopt.

Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Peuterwerk: https://www.stichtingpeuterwerk.nl

Puk en Ko 
Op Voorschool Meester Vegter werken we met het programma Puk en Ko. 

Samenwerking
We hebben een fijne samenwerking met de school. Daar waar mogelijk sluiten wij als
Voorschool zoveel mogelijk aan bij de kleuters. Bijvoorbeeld samen spelen, elkaar voorlezen, vieringen, etc.

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen.

Openingstijden

maandagochtend:
08.30 - 11.50 uur

dinsdagochtend:
08.30 - 11.50 uur

woensdagochtend:
08.30 - 11.50 uur

donderdagochtend:
08.30 - 11.50 uur

Vanaf januari 2024 zal Onderwijs en Opvang Emmen de voorschool overnemen.

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden