Pedagogisch werkplan

In het pedagogisch werkplan is te lezen hoe OOE Meester Vegter er uit ziet voor de peuters! 

Lees het pedagogisch werkplan hier.

Veel onderwerpen uit dit werkplan zijn ook in het pedagogisch beleid van OOE beschreven.
In het beleid Veiligheid en Gezondheid is opgenomen hoe wij omgaan met de veiligheid van de
kinderen. Deze beleidsplannen zijn te vinden op de website van OOE onder Kwaliteit.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden